klart.se

Du är här: Kultur och fritid

Dialogmöte om inflyttning 

Under onsdagen den 10/5 genomfördes SV Arena i Bastuträsk. Studieförbundet vuxenskolan arrangerade och Norsjö kommun tillsammans med Svenska kyrkan var inbjuda att tala om ämnet "inflyttning".

hemsidandialog.jpg

Först ställdes förberedda frågor till både Norsjö kommun och Svenska kyrkan. Frågorna rörde hur organisationerna ser på framtiden, vilka drivkrafter som finns och vad man hoppas förbättra.

Sedan efter en fikapaus var de allmänhetens tur att ställa frågor. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några frågor som ställdes till kommunen. Besvarade frågorna gjorde Mikael Lindfors, Kommunalråd och Eleonore Hedman, Tillväxtchef.

Svaren är markerade med kursiv stil.

• Den nya lekparken i Bastuträsk. Varför är den inte uppsatt och kan inte kommunen ordna så att den blir det snart?
Svar: Kommunen jobbar med frågan och att målet är att dialogmöte ska genomföras snarast. Tidigare har de boende i Bastuträsk varit oense om lekparkens placering och därför har arbetet stannat upp. Elin Andersson, tekniskchef, har uppdraget att sammankalla till dialogmötet. Lekparken planeras sättas upp i sommar. Mikael Lindfors ber om ursäkt att detta inte har genomförts tidigare.

• Botniabanan, har ni från kommunen funderat på om vi kommer kunna använda Botniabanan för att åka till Stockholm/Luleå/osv och vilka effekter detta kommer få för Bastuträsk? Hur påverkar det oss och vilka nackdelar kan man se?
Svar: Norsjö kommun är inte inblandad i processen och kan därför inte svara. 

• Ungdomsgård i Bastuträsk? Ungdomarna i Bastuträsk behöver en ungdomsgård så de kanske slutar skräpa ner och hänga på tågstationens väntrum på kvällar/helger. Vilka aktiviter kan kommunen skapa? Finns det möjligt att ha en ambulerande verksamhet? Kanske någon liknande den verksamheten man hade 2016 när någon från fritidgården var i Bastuträsk en gång i veckan?
Svar: Frågan ska föras vidare till Fritidsgården.

• Finns det någon detaljplan eller översiktsplan för Bastuträsk? 
Svar: Mikael Lindfors berättar om prickmarker och att kommunen är skyldig att ha en översiktsplan. Återkommer med bättre svar.

Efter att ha kollat upp frågan med Miljö och bygg-avdelningen kan vi nu meddela att: ja, det finns en fördjupningskarta över Bastuträsk i översiktsplanen och det finns ett antal detaljplaner i Bastuträsk.

• Förskolan kommer den utvecklas/avvecklas? Kommer äldreomsorgen att utvecklas/avvecklas? Kommer förskolan ha samma lokaler med lägenheter som tidigare? Finns de i budget att anställa personal?
Svar: 76% av budgeten går till skolan/omsorgen, såklart att vi ska satsa. Målet är att alla barn som går ut åk 1 ska kunna läsa. Vi har problem idag med trångbodda avdelningar men jobbar på att lösa problemet. Lägenheter är inte aktuellt, fungerade inte bra förra gången enligt vad vi hört av ansvariga personer. Personalen har mandat att anställa om behov finns. Förskolan ska utvecklas, helt klart. Äldreomsorgen så är målet att vi ska ha samma antal platser som behovet är. Här behöver kommunen jobba med att bli bättre på att snabbare kunna lösa det problemet. Frågan är också hur vi löser problematiken som blir att det sökande inte vill bo där plats erbjuds och därför kan få vänta väldigt länge. Kommunen jobbar vidare med den frågan.

• Kommer antalet anställda inom SFI minska? Ryktet bland personalen säger att hälften kommer få gå.
Svar: Kan inte svara, återkommer i frågan.

• Finns det fortfarande möjlighet att köpa tomter för 1 kr? Kan kommunen skicka någon som slår ner ”till salu”-skyltar på dessa tomter?
Svar: Ja, de finns fortfarande möjlighet. Vi får fundera på hur informationen ska nå ut till allmänheten om dessa tomter. Norsjö kommun försöker tillskapa tomter som folk vill köpa, mer strandnära tomter. Jättesvårt att sälja de centrala tomter som finns. Kanske detta ska avvändas till annat än bostäder? Fler bygger i byarna än i samhället, vi får försöka titta närmare på varför det är så. 

För dig som missade detta tillfälle men gärna skulle velat vara med, välkommen den 16/5 kl 18:30 till Medan, Norsjö. Vi kör samma upplägg som tidigare, varmt välkommen med dina frågor och tankar kring inflyttning och framtiden!

Publicerad:  2017-05-11 15:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)