klart.se

Eldning utomhus

MAJBRASA.jpg

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Malå och Norsjö kommuner vill vi att du anmäler till räddningstjänsten innan du ska elda. Du ringer då till räddningsledare i beredskap, som nås på telefonnumret nedan.

Malå 070-325 97 24
Norsjö 070-672 08 70.

Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) skall du dock samråda samt anmäla till räddningstjänsten i god tid innan du tänder på.

Observera att all avfallseldning enligt kommunens föreskrifter är förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. I detaljplanerat område bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler. För att undvika onödiga utryckningar ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.


Tänk på detta när du eldar:

• Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
• Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
• Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
• Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
• Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
• Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre

Eldning i mycket stor omfattning

För hygges- och naturvårdsbränning gäller att anmälan ska ske till räddningstjänsten minst 30 dagar i förväg. Motivet till att anmälan gäller i de fallen är att hygges- och naturvårdsbränning ofta behöver ske då eldningsförbud sannolikt råder. Föranmälda bränningar undantas då från eldningsförbudet. Du hittar anmälningsblankett till höger på sidan.

Om bränning av byggnad planeras måste tillstånd ansökas hos Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Bränning av hus är inte lämpligt ur miljö-, hälso- och resurssynpunkt. Husbränning accepteras därför endast vid enstaka övningsändamål i Räddningstjänstens regi.

Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta står då på kommunens hemsida.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-26
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Kontaktinformation

Räddningstjänst
Räddningstjänst


Telefon

0953-14054, Brandstation 0953-106 25

Besöksadress

Storgatan 13

E-postadress


Norsjö och Malå kommuner har en gemensam räddningstjänst.

 

Anmälningsblankett hygges- och naturvårdsbränning Malå/Norsjö (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information och rutiner vid planerade bränningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)