klart.se

Du är här: Medborgarlöften 2017 – 2018

Medborgarlöften 2017 – 2018 

Följande avtal ingås härmed avseende samarbete mellan Polis och Norsjö kommun i syfte att arbeta brottsförebyggande, minska brottsligheten och öka tryggheten.

NK_logo_web.jpg

Avtalet löper på två år med början 1/1 2017 och utgör grunden för ett ömsesidigt åtagande inom vissa utvalda fokusområden. Åtagandena är mätbara och ska fortlöpande utvärderas under avtalsperioden.

Gemensam lägesbild
Framtagande av medborgarlöftena har föregåtts av medborgardialoger d.v.s. öppna möten med nyckelgrupper, medarbetardialoger och webbenkät. Mötena har präglats av tvåvägskommunikation, öppet och aktivt lyssnade. Polis och representanter för kommunen har gemensamt analyserat svaren. Från svaren har fyra olika fokusområden framträtt, områden där innevånarna i kommunen vill att arbetet ska intensifieras och prioriteras.

Fyra fokusområden
• Insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och i kring ungdomar.
• Insatser mot brott och förseelser i trafikmiljön så som störande körning, vårdslöshet i trafik, rattfylleri, olovlig körning m.fl.
• Insatser mot tillgreppsbrott såsom inbrott i bostäder, sommarstugor, industrier, butiker och andra objekt.
• Trygghetsskapande arbete i form av ökad polisiär närvaro och tillgänglighet.
 
För mer information om det förebyggandearbetet och medborgarlöften gå in på: www.norsjo.se, Omsorg och hjälp, under fliken folkhälsa

Publicerad:  2017-01-27 07:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)