klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Projektverksamheten > Pågående projekt > LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

Projektet ägs och drivs av Energikontor Norr AB. Projektet tar ett nytt helhetsgrupp för att arbeta med energieffektivisering i byggnader och fastigheter. Här avses att föra samman tekniska egenskaper och beteenden, perspektivet vidgas också till att se byggnadens alla intressenter. I projektet kommer ett antal samverkansgrupper bestående av fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare och energibolag ges en neutral spelplan för att tillsammans sätta mål för byggnaderna som ingår i projektet.


Projektets övergripande mål är att bidra till en från energisynpunkt mer hållbar användning av fastigheter och byggnader. Projektet ska bidra till att nå det energi- och klimatpolitiska målet om 20 procents minskad energianvändning till 2020 och 50 procents minskning till 2050 (med 1995 som basår).

Projekttid
2016-08-01 – 2019-07-31.

Samarbetspartners
Kommunerna Boden, Luleå, Piteå, Norsjö, Umeå och Åsele men även i olika utsträckning med Energikontoren Sverige, SABO, Föreningen Energirådgivarna, de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, IUC i Norrbotten och Västerbotten, BioFuel Region, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat samt Svensk fjärrvärme.

Vilken avdelning som sökt
Energikontor Norr AB är projektägare. Kontakt på Norsjö kommun är Teknikavdelningen.

Externa finansiärer
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndigheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting
Kommunerna Boden, Norsjö och Åsele
AB Bostaden i Umeå, Stiftelsen Åselehus och Lindbäcks Fastigheter AB
Fastighetsägarna MittNord AB
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
Bostadsrättsföreningar i Boden och Piteå
Sunderby Folkhögskola
AB PiteEnergi, Umeå Energi AB och Åsele Energiverk AB


Norsjö kommuns finansiering  Kontant  Arbetstid
2016  17 000 kr  8 000 kr
2017  33 000 kr   16 000 kr
2018  33 000 kr  16 000 kr
2019  17 000 kr  9 000 kr


Total budget
9 878 800 kronor.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-22
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)