klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Projektverksamheten > Pågående projekt > Utmana Urbaniseringen

Utmana Urbaniseringen

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå och Träbransch Norr. Syftet med projektet är att skapa en modell för att ta de västerbottniska mikro- och småföretagen i tränäringen in i ett visionsdrivet entreprenörskap med levande affärsplaner i ett 5-7 årigt perspektiv. Målgruppen är Träbransch Norrs 120 intressentföretag varav några finns i Norsjö.


Projektets mål är att flera av regionens träföretag vuxit på den globala marknaden genom ett visionärt ledarskap uttryckt i affärs- och tillväxtplaner och genom att ha tagit till sig digitaliseringens möjligheter. Företag på lokal/regional marknad får, inte minst som synergieffekter från globala marknadssatsningar, ökad kunskap, insikt och erfarenhet av tillämpning av e-handelsverktyg och stärker därmed sina förutsättningar för fördjupade och anpassade åtaganden i värdekedjan genom nya dialoger med slutkund.

Projekttid
2016-01-01 – 2018-12-31

Samarbetspartners
Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå och Träbransch Norr.

Vilken avdelning som sökt
Luleå tekniska universitet i Skellefteå är projektägare. Kontakt på Norsjö kommun är Tillväxtavdelningen.

Externa finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Region Västerbotten
Kommunerna Skellefteå, Norsjö, Lycksele
Luleå Tekniska Universitet, Träbransch Norr AB samt privat träindustri


Norsjö kommuns finansiering  Kontant  Arbetstid
2016  20 000 kr 
2017  20 000 kr 
2018  20 000 kr 


Total budget
10 976 700 kronor.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-22
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)