klart.se

Särskilt stöd

Hur gör man för att få stöd i skolan?
Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram ska skrivas.

Vilket stöd kan man kräva av en skola?
Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-10-04
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)