klart.se

Taxor och avgifter för bygglov

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov inom detaljplanerade områden.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift (taxa) för de kostnader kommunen får i samband med prövning av ärenden om lov och vid kontroll/tillsyn. Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:
•byggnadens/byggnadsdelens area
•typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
•objekt
•planenlighet
•förbesiktning och tomtens förutsättningar
•om området är kulturhistoriskt intressant
•sakägare som ska höras
•kungörelse i post- och inrikestidningar.

I avgiften ingår nedlagd tid och kostnader för både administration och handläggning. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet, som är 44 500 kronor år 2015. Observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

 
För frågor rörande taxor kontakta miljö- och byggavdelningens bygglovshandläggare
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-02-06
Kontaktinformation

Malå/Norsjö bygglovshandläggare


Norsjö
Bygglovhandläggare
Mirjam Nilsson
Bygglovshandläggare
Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se


Malå
Bygglovhandläggare
Erik Lundberg
Tfn: 0953–140 50
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)