klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg

barn-forskola-0601.jpg

I Norsjö kommun finns kommunala förskolor och fritidshem. Här finns all information du behöver om avgifter, ansökan och valmöjligheter.


Öppen förskola
I Norsjö kommun finns ingen kommunalt driven öppen förskola.

Förskola för barn 1–5 år
Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper. Förskolan följer läroplanen. Språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med.
Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Pedagogisk omsorg för barn 1–13 år
Pedagogisk omsorg hette tidigare familjedaghem. I pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare emot barnen i sitt eget hem eller i lämpliga lokaler. Pedagogisk omsorg har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5 åringar
Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till Allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar/år). Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds vanligtvis 3 timmar/dag på förmiddagen i förskolegrupper.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Föräldrar ansvarar för transport till och från den allmänna förskolan. Ansök om avgiftsfri allmän förskola hos placeringsassistent.

Placering kan tidigast påbörjas månaden efter ansökan kommit in till placeringsassistent. Syskon ges förtur utifrån samma regler som vid bibehållen placering.

Fritidshem eller familjedaghem för 6–13-åringar

Fritidshem eller familjedaghem erbjuds som skolbarnomsorg under den skolfria skoldagen och under lov för barn i förskoleklass till och med årskurs 6.

Vilka barn får barnomsorg?
Barn från 1- 13 år som permanent bor i Norsjö kommun har rätt till plats
inom barnomsorg:
  • Under de tider förälder/föräldrar arbetar.
  • Under de tider förälder/föräldrar studerar.
  • Under de tider förälder/föräldrar är sjukskrivna.
15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är arbetslösa gäller även skolbarnomsorg, dock längst till klockan 15.00.

15 timmar/vecka enligt överenskommelse med personalen när förälder/föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av syskon (gäller ej skolbarnomsorg).

Barn ska bli erbjudna plats i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år under tiden september-maj (ej jullov).

Platserbjudande
De lediga platserna fördelas löpande. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader efter att ansökan har inkommit.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd blir anvisade plats i barnomsorg om inte barnets behov av stöd blir tillgodosett på annat sätt.

Om du har frågor angående barn med behov av särskilt stöd ta kontakt med ansvarig förskolechef eller rektor för fritidhem. Se kontaktuppgifter till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
Kontaktinformation

Förskolechefer


Sofi Fransson
Sofi Fransson
Förskolechef

Telefon
0918-141 75

E-postadress
sofi.fransson[AT]norsjo.se


Maria Eriksson
Maria Eriksson
Rektor/förskolechef

Telefon
072-202 29 09

E-postadress

maria.eriksson[AT]norsjo.se

 
Relaterade länkar och dokument:

Läroplaner

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)