klart.se

Dexter

Dexter - den nya webbaserade IT-lösningen för Norsjö gymnasiums lärare, elever och vårdnadshavare.

 
Gymnasieskolan och KomVux inför ett administrativt WEBB-baserat stöd eftersom det har uppstått ett större behov av dokumentation utifrån den nya skollagen med bl a skärpt närvarokontroll på gymnasiet, ökade krav på dokumentation av åtgärdsprogram, individuella studieplaner, resultatuppföljning av nationella prov, betyg och bedömning samt högre krav på det systematiska kvalitetsarbetet.

Dexter som är den webbaserade lösning kommunen valt, är en molnbaserad tjänst som ger service i skolärenden, alla dagar dygnet runt. Det innebär att den också ger bättre service till föräldrar och elever avseende åtkomst av information om skolan.
För lärarpersonalen ges tillgänglighet till det som idag finns i vårt verksamhetssystem IST/Extens t ex klasslistor och betyg.  Läraren använder Dexter för individuella studieplaner, betygshantering, närvaroregistrering och mycket mer.

När eleven fyller 18 år stängs föräldrainloggningen av och eleven får själv dela sin inlogging om han/hon vill det. Det finns en blankett för medgivande om delad inloggning om ni vill använda er av en sådan.

Med inloggning får du som vårdnadshavare/elev information om
bl a:
Studieplaner
Schema
Se registrerad närvaro/frånvaro
Möjlighet att via Webben anmäla frånvaro
Det finns även en MobilApp att ladda ner för frånvaroanmälan.

 
 
 


Sidan uppdaterad:  2015-01-19
Kontaktperson

Björk
Christina Björk
Administrativ assistent Norsjö gymnasium och vuxenutbildning.

Telefon

0918-142 70

Mobiltelefon

072-510 29 05

Besöksadress

Skolgatan 26

E-postadress


Arbetsplats
Norsjö gymnasium och vuxenutbildning
 
 Direkt till inloggningen:

Dexterinlogg


Nyttiga länkar i pdf-format.

Inloggning för elever

Lathund för vårdnadshavare

Handbok för HypernetAppen

Närvaro/frånvaro - lärare

Betygsinmatning - lärare

Medgivande - myndig elev

Ansökan medborgarkonto
_______________________

Har du frågor om Dexter kontakta:

Christina Björk, systemansvarig.
0918-142 70, 072-510 29 05
christina.bjork[at]norsjo.se

Norsjö gymnasium

Besöksadress

Synpunkter på webbplatsen?

Telefon: 0918-14270
E-post: norsjogymnasium@norsjo.se

Skolgatan 26

Information om kakor (cookies)

Kontakta webbmaster
hemsida@norsjo.se
Telefon: 0918-14121