klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Bredband > Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad

Pågående och planerad bredbandsutbyggnad
Norsjö kommun har i sin bredbandsstrategi antagit målet att 90 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom kommunen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. För att nå målet ska utbyggnad av näten göras med fiberteknik i första hand. Läs mer om vår bredbandsstrategi på hemsidan: http://www.norsjo.se/bredband

Norsjö kommun har fått beviljat stöd för att bygga ut bredbandsnätet med fiber i kommunen både mellan byar och inom byar.
Nätet mellan byarna – ortssammanbindande nät är beviljat 1,2 Miljoner i stöd och lika mycket tillskjuts från kommunens egna medel.
Nätet i byarna – områdesnät Norsjö är beviljat EU-stöd för bredbandsutbyggnad i två etapper.

Totalt 5,95 miljoner i stöd. Stödet utgör 70 % av kostnaden, resterande 30 % ska betalas med kundernas anslutningsavgifter
 
Erbjudande om anslutning har skickas ut till fastighetsägare inom berörda områden för planerad utbyggnad 2017. Lillholmträsk och Kvammarn kommer att få erbjudande om anslutning under sommaren. Blir det en bra höst kommer Norsjö kommun att bygga ut fibernätet även i det området.

Områdesnät - nätet i byn
Jordbruksverket har beviljat EU-stöd på sammanlagt 5,95 miljoner till Norsjö kommun för bredbandsutbyggnad 2016 och 2017  i två etapper.

 
Följande områden planeras för utbyggnad i projektet områdesnät etapp 1 och 2:

Påbörjat 2016
- Kläppen, Holktjärn (Ett antal kunder anslutna)
- Bjursele, Tjärnliden, Pjäsörn (Endast huvudfiber till Bjursele)
- Böle, Kvavisträsk (Fiber förlagd men inga färdiga kundanslutningar)
- Raggsjö, Gårdbäck, Gårdkläppen, Lillraggsjö. (Fiber förlagd men inga färdiga kundanslutningar)

Dessa områden planeras vara färdigställda under 2017.


Planerat 2017
- Prästudden, Näset, Arnberg
- Flakabacken, Svartlund, Heden, Finnäs
- Tjärnberg, Bodberg, Bastutjärn, Långmyrliden
- Norrby, Storliden, Tallheden
- Lustigkulla, Fromheden, Bäverhult
- Lillholmträsk, Kvammarn

Planerat 2018 (etapp 1)
- Braxträsk, Holmträsk, Vikborg, Lövlund

Planerat 2018 (etapp 2)
- Ulriksdal, Brännliden, Lidbränna, Gissträsk
- Petiknäs
- Rålund, Svanheden
- Torpet, Bastuträsk by

Ortsammanbindande nät - nätet till byn
Tillväxtverket beslutade 2015 att ge 22 Mkr i stöd till utbyggnad av ortsammanbindande nät i Västerbotten. Norsjö kommun erhåller 1,2 Mkr i stöd och lika mycket tillskjuts från kommunens egna medel.
 
Följande sträckor planeras för i projektet ortsammanbindande nät:

Påbörjat och färdigställt 2016

- Norsjö-Bjursele
Påbörjat 2016
- Bjurträsk - Fromheden – Bäverhult
- Bjurträsk - Böle - Kvavisträsk – Bastutjärn
- Norsjö – Finnäs

Dessa sträckor planeras vara färdigställda under 2017.

Planerat 2018
- Gumboda – Holmträsk


Radiolänk Risliden
Kommunikation till Risliden sker i dag via radiolänk. Radiolänken ska ersättas med fiber. På sträckan byggde Telias nätbolag Skanova ny fiber under sommaren 2016 och en utredning om möjligheten att ta del i deras kanalisation pågår, tidsplanen för detta är därför något osäker. För detta projekt kan EU-stöd inte erhållas.


Har ni frågor angående Norsjö Kommuns bredbandsutbyggnad
kontakta Karl-Axel Nygren IT-tekniker eller Magnus Karlsson IT-strateg via kommunens växel, 0918-14 000

 Bredband till fler 


 
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-11-10
Kontaktperson

Karlsson
Magnus Karlsson
IT-strateg

Telefon

0918-141 13

Besöksadress

Storgatan

E-postadress


Arbetsplats
IT-personal

Kansli och IT-enheten
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)