klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola > Grundskolor > Norsjö skolors historia

Norsjö skolors historia

Norsjös skolor har en lång och anrik historia sedan slutet av 1800-talet. Idag finns endast två skolor kvar: Norsjöskolan och Bastuträskskolan.
Den 18 juni 1842 utfärdade Kungl. Maj:t den första folkskolestadgan. Införandet av folkskolan skulle enligt stadgan införas inom 5 år. Varje socken och stad skulle inrätta minst en, helst fast, skola med examinerad lärare.

Den 31 januari 1843 behandlades frågan om folkskola första gången i Norsjö på en lagligen utlyst allmän sockenstämma. Där insåg man nyttan och behovet av folkskolor, men stämman fann sig dock tvingad att undanbedja sig folkskolors införande i Norsjö. Skälen till detta beslut var följande:
 
" Församlingarnas vidsträckthet, nämligen 2000 människor spridda på 30 – 40 kvadratmil."
 
"Bristande tillgångar till uppförande av skolhus och lärares avlönande, emedan inga vid handen varande medel härtill finnes".
 
"Det påtänkta kyrkbygget."
 
Sockenstämman förklarade enhälligt sin önskan att Norsjö socken skulle bli befriad från tvånget att inrätta folkskolor och lovade i stället att de skulle undervisa sina barn i ämnet salighetens kunskap.  
 
Denna vädjan hade dock ingen framgång. År 1844 ansåg Norsjö sockenmän sig tvungna att  besluta om att inrätta en fast skola vid kyrkan.

Men någon större brådska att verkställa beslutet hade man dock inte. Först år 1849 blev folkskolan en verklighet i Norsjö. Sockenstugan blev lärarbostad och skolhus, och Eric Lindström, som avlagt fullständig folkskollärareexamen samma år, valdes till lärare.
 
För att förbättra skolförhållandena beslöt man år 1851 att förvandla den fasta skolan till ambulerande och att inrätta ännu en ambulerande skola.
 
Här följer några årtal som visar skolans utveckling i Norsjö: 
 
1871 
Vid prostvisitationen anges antalet barn i skolåldern till 716, därav 354 inskrivna. Hälften  av de inskrivna deltar i undervisningen. 
 
1894                
Skolornas antal anges till 7. En fast och en flyttande folkskola, 4 flyttande mindre  folkskolor samt en småskola.
  
1899                
I församlingen finns nu 14 skolor, 1 fast folkskola, 1 flyttande, 11 flyttande mindre folkskolor och en småskola. Endast Svansele har skolhus. Detta år beslutas att skaffa skolhus och gudstjänstlokal i Bastuträsk och skolhus i Norsjö.
 
1931      
Skola hålls på 45 platser inom kommunen.

1935      
Endast fasta skolor, 35 st, finns i kommunen.
 
1939      
Ernst Lidén utses till överlärare i Norsjö.
  
1940      
De första skolorna dras in, det sker i Berget, Nyberg och Lidträsk.
 
1941      
Högre folkskola inrättas i Norsjö.
 
1950      
Den första kullen realister examineras vid realskolan i Norsjö.

1962      
Grundskola införs med början i årskurs 3.

1976      
Skolor finns endast på sex platser i kommunen, i Norsjö. Bastuträsk, Norsjövallen, Gumboda, Åmliden och   Bjurträsk.
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-01-25
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)