klart.se

FRONT

Norsjö kommun står inför stora framtidsutmaningar som kraftigt påverkar kommunens möjligheter till överlevnad. För att kunna upprätthålla god service och livskvalitet till våra medborgare på kort och lång sikt behövs ett livskraftigt och diversifierat näringsliv.

Norsjö kommun är en liten kommun med 4200 invånare och likt många andra inlandskommuner råder befolkningsminskning. Näringslivet är en av de avgörande faktorer som bestämmer om en region ska lyckas eller inte. Ett livskraftigt och diversifierat näringsliv där vi har fler företag än idag och där näringslivets struktur gått från att vara könsuppdelad till att vara heterogen tror vi är eftersträvansvärt.

Samverkan, att dra åt samma håll, är ett framgångsrecept därför lades stor vikt vid att forma samarbetet enligt en triple helix konstellation. Tillväxt sker mellan offentlig sektor, företagen och utbildningssektorn. Det handlar om att omforma attityder, inarbeta rutiner och genomföra aktiviteter som syftar till att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Attraktiva miljöer där företag utvecklas och växer leder till ökad konkurrenskraft och tillväxt för ett framtida Norsjö.

Projektet drevs av Norsjö kommun och tog avstamp i den lokala strategin för ett förbättrat näringslivsklimat som utarbetades 2010/2011.

Urval av aktiviteter

• Fler unga ska få kännedom om företagares villkor och vardag, därför hålls programmet Sommarlovsentreprenör dessutom arrangeras en framtidsdag för ungdomar.

• Företagsklimatet i Norsjö ska förbättras genom utbildning i upphandling, företagsgala och företagsdagar.

• Identifiera nya entreprenörer som kan tänka sig att starta företag genom att karlägga dem, anordna aktivteter för att visa på möjliga vägar att gå, ex. ta över befintliga företag.

• Förbättra attityder till företagande och företagare genom utbildning i näringslivsklimat och spridning av näringslivets betydelse.

Projektet startade 1 januari 2012 och pågick till december 2013
Projektet finansieras av Tillväxtverket.


 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)