klart.se

Bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftföretagen betalar för regleringen av älvarna. Dessa medel delas sedan ut till kommuner i Västerbotten och kan sökas av föreningar.

Pengarna söks från länsstyrelsen en gång per år och användas av föreningar och företag i kommunerna för att främja kommunens näringsliv och föreningsliv. 62 % av medlen i Norsjö kommun går till föreningslivet och 38 % till näringslivet.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?  
Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Med berörd bygd avses hela kommunen.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker om detta hos Skatteverket. Blankett finns på: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html?q=organisationsnummer+f%C3%B6r+f%C3%B6rening

Finansiering
Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 %. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.
Om projektet överskrider 30 000 kronor har man möjlighet att söka förskott med 33 %.

Vad får bygdemedel användas till?
Medlen får användas till investeringar eller projekt av investeringskaraktär som allmänt främjar näringslivet eller servicen i bygden.
Medel får inte användas som stöd till enskilda företag. De får heller inte utges återkommande till samma organisation och till samma ändamål.
Bygdemedel får heller inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning till organisationer som befinner sig i kris.

Hur och när ansöker man om bygdemedel?
Ansökningar om bygdemedel skall ha inkommit till länsstyrelsen senast den sista januari för att ha möjlighet att delta i fördelningen av årets bygdemedel.

Ansökningarna ska göras på särskild blankett som du hittar i blankettarkivet och på länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/bygdemedel/. Där finns också en redovisningsblankett för utbetalning av bidraget.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71 B
901 86 Umeå

eller via e-post till: vasterbotten[at]lansstyrelsen.se
märk e-brevet med "Ansökan bygdemedel".

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Dessutom ska en beräknad projekttid anges.

Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/VASTERBOTTEN/SV/NARINGSLIV-OCH-FORENINGAR/PROJEKTSTOD/BYGDEMEDEL/Pages/default.aspx

-------

Kommunstyrelsen i Norsjö har antagit en handlingsplan och riktlinjer för hur bygdemedlen ska användas under året.
De kan du läsa här: Handlingsplan och riktlinjer

Länsstyrelsens riktlinjer ska också följas och om dem kan du läsa här: riktlinjer - Länsstyrelsen

Nedan kan du läsa en fullständig lista på vilka som har blivit beviljade medel 2017.

Bygdemedel

Det är Ingela Lidström på nämndskansliet som administrerar bygdeavgiftsmedlen.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-06-19
Kontaktperson

Lidström
Ingela Lidström
Nämndssekreterare

E-postadress


Arbetsplats
Kanslienheten
 
Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon

090 - 10 70 00

Besöksadress

Storgatan 71 B

E-postadress

 
Interna länkar

Blanketter
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)