klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Företag, stöd och rådgivning > Utveckla ditt företag > Bidrag till företagsutveckling

Bidrag till företagsutveckling

Länsstyrelsen och Tillväxtverket har möjlighet att stödja företag genom att bevilja bidrag. Stöden ska hjälpa företag till en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Beslut om stöd till enskilda företag baseras på om ansökan om stöd är förenlig med företagsstödets syfte, men också på bedömningar av företagets affärsidé. Läs mer om de olika stöden på Länsstyrelsens och Tillväxtverkets hemsida.

Några av stöden som företag i Norsjö kan söka är:

Regionalt bidrag till företagsutveckling
Små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor kan söka bidrag hos Länsstyrelsen till företagsutveckling. Bidraget består av fyra olika stödtyper:

  • Investeringsbidrag
  • Konsultcheck/forskarcheck
  • Mikrobidrag
  • Samverkansprojekt

I Norsjö kan företag få upp till 50 procent av investeringens kostnader i bidrag.

Regionalt investeringsstöd
Länsstyrelsens investeringsstöd gäller större investeringar inom exempelvis byggnader och maskiner. Bidraget är i de flesta fall mellan 10 - 35 procent. Typ av investering, ägarförhållande och företagets storlek avgör hur stort stödet blir.

Innovationsfinansiering
Länsstyrelsen har två olika former av finansiering till innovationsprojekt; innovationsbidrag och innovationscheck. Bidragen vänder sig bland annat till uppfinnare och företag som vill anlita en konsult för att utveckla en innovation.

Stöd till kommersiell service
Dagligvarubutiker, varubussar, bensinstationer och fackhandel har möjlighet att söka stöd hos Länsstyrelsen till kommersiell service. Länsstyrelsen hanterar i första hand stöd till företag som har en dagligvarubutik eller bensinstation. I en del fall kan stöd utgå till fackhandel.

För mer information se Länsstyrelsens och Tillväxtverkets hemsidor eller kontakta näringslivskontoret!


 

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-06-01
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)