klart.se

Du är här: Norsjöskolan

Norsjöskolan

Klass 4 A, Norsjöskolan ht 2011.

Norsjöskolan ligger centralt mitt i samhället, med närhet till sim- och sporthallar. Personalen arbetar i arbetslag där lärare, fritidspedagoger och förskollärare samarbetar.

Skolan har ca 420 elever från förskoleklass till åk 9 samt en internationell klass. Det finns även en grundsärskola, Tjädern.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerat i skolans lokaler.

Norsjöskolans skoldag börjar 8.10.

För de elever som inte har fritidsplats i åk F-3 samt för alla elever i åk 4-5 så gäller att skolans tillsynsansvar startar kl 7.50. Innan dess har skolan endast tillsynsansvar för de elever som har fritidsplats.

Efter skoldagens slut upphör skolans tillsynsansvar 10 minuter efter
sista lektionspasset för de elever som inte är inskrivna i och deltar i fritidshemmens verksamhet.

Tiderna utanför detta ligger tillsynsansvaret hos föräldrarna/vårdnadshavarna.

 
 


Sidan uppdaterad:  2018-04-04
Kontaktinformation

Norsjöskolan


Telefon

0918-141 90

Besöksadress

Skolgatan 25

E-postadress 

 

 

Dexterinlogg 

Information om Dexter och appen samt medgivande-blankett (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information till vårdnadshavare för elever åk 1-5 samt särskola.
Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen, pdf (öppnas i nytt fönster)

Länk till Skolverket, (öppnas i nytt fönster)

Länk till Skolinspektionens hemsida (öppnas i nytt fönster)

Länk till Tobaksfri Duo (öppnas i nytt fönster)

Länk till Likabehandlingsplan(öppnas i nytt fönster)

Norsjöskolan, expedition

Besöksadress

Postadress

Synpunkter på webbplatsen?

Telefon:
0918-14190
Fax 0918-14191

Skolgatan 25
935 32 NORSJÖ
Information om kakor (cookies)

Norsjö Kommun
Norsjöskolan
935 81 Norsjö

Kontakta webbmaster
hemsida@norsjo.se