klart.se

Pågående projekt

Personal som jobbar med projekt.

En utveckling av turismen, näringslivet och befolkningsstrukturen är exempel på vad kommunens projekt har i sikte. Med hjälp av projekt kan vi aktivt arbeta med tillväxt!

Projekten genomför en rad olika aktiviteter som riktar sig till många olika målgrupper. Med projekten vill vi engagera, motivera och inspirera. Vi vill stötta, utveckla och tänka nytt! Endast på detta sätt kan vi börja uppfylla kommunens vision "att vara en attraktiv och företagsam kommun, där både kropp och själ hinner med."

Norsjö äger och driver i dagsläget en rad olika projekt som ska främja kommunens utveckling och tillväxt genom bland annat näringslivsfrämjande aktiviteter. Men också genom ett aktivt hållbarhetsperspektiv som tar sig uttryck i bland annat bättre energilösningar och miljövänliga och effektiva godstransporter. 

Vilka insatser som ska genomföras sker i enlighet med de prioriterade områden som anges i vår lokala utvecklingsstrategi.
Strategin i sin helhet kan du ta del av till höger.

Till vänster kan du läsa om de projekt som kommunen bedriver just nu!

 
 

Sidan uppdaterad:  2014-04-22
Kontaktperson

Ejderud Nygren
Ingrid Ejderud Nygren
Utvecklingsstrateg

Telefon

0918-141 42

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

Postadress


 
 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Lokal Utvecklingsstrategi
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)