klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Buller och luftkvalitet > Ventilation > OVK, Obligatorisk kontroll av ventilationssystem

OVK, Obligatorisk kontroll av ventilationssystem

Varför?
Riksdagen beslutade 1991 om obligatorisk ventilationskontroll i våra hus. Eftersom inomhusklimatet har stor betydelse för vål hälsa beslöts att skolor, daghem, flerbostadshus, kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation ska kontrolleras. Kontrollen ska ske bl a för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och att vi får in tillräckligt med frisk luft inomhus.

När?
Kontrollen sker regelbundet men med olika intervall beroende på typ av ventilationssystem och byggnadens användningssätt.

Vem?
Det är ägaren till byggnaden som har skyldighet att låta genomföra kontrollen. Kontrollen skall utföras av sakkunnig funktionskontrollant som godkänts som riksbehörig eller godkänts av kommunen som lokalt behörig.

Återkommande besiktningar ska utföras med följanda intervall:

Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.
2 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med från- och tilluftsventilation 3 år
Ferbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med frånsventilation 6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. med självdragsventilation 9 år
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-17
Kontaktinformation

Malå/Norsjö bygglovshandläggare


Norsjö
Bygglovhandläggare
Mirjam Nilsson
Bygglovshandläggare
Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se


Malå
Bygglovhandläggare
Erik Lundberg
Tfn: 0953–140 50
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)