klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Psykisk ohälsa > Personligt ombud

Personligt ombud

Personligt ombud är ett språkrör för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är fristående från myndigheter. Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet där det inte krävs någon remiss.

Verksamheten personligt ombud riktar sig till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som har behov av en företrädare för att ta till vara sina rättigheter i samhället.

Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare på den enskilde personens uppdrag utifrån dennes egna resurser, behov och uppsatta mål. Det kan handla om behov av vård, ekonomi eller kontakter med olika myndigheter.
 
För att få hjälp av personligt ombud krävs inte någon remiss. Hjälp av personligt ombud kan sökas av den enskilde personen med psykisk funktionsnedsättning själv eller av en annan person i samråd med personen med psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud finns för personer
  • med psykisk funktionsnedsättning som innebär omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • som har komplexa behov av vård, stöd och service
  • som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter
  • som har behov av samordning av vård, stöd och service
  • som är 18 år eller äldre.
Huvuduppgift
Den främsta uppgiften för ett personligt ombud är att skapa förutsättningar för den enskilde att få till stånd goda och samordnade insatser i enlighet med dennes behov, önskemål och lagliga rättigheter. Eftersom det råder sekretess mellan olika myndigheter är den enskildes samtycke en förutsättning för ombudets arbete.

Kostnadsfritt
Det är kostnadsfritt för den enskilde personen att företrädas av personligt ombud.

Tystnadsplikt
Personligt ombud har tystnadsplikt och för ingen dokumentation.
Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten mellan den enskilde och det personliga ombudet. Den enskilde är givetvis välkommen att söka hjälp fler gånger.

Mer information
Se meny till vänster och länkar till höger för mer information om vad personligt ombud gör och hur verksamheten personligt ombud är organiserad. Du kan också ringa våra personliga ombud eller länsstyrelsens sociala enhet och be om mer information.

Har du behov av personligt ombud?
Ring eller skriv för att bestämma tid och plats för en första träff!
Om du vill kan du be en anhörig till dig att ta första kontakten.
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-01-07
Kontaktperson

Christel Eriksson
Personligt ombud

Telefon

076-770 19 18

Mobiltelefon

076-770 19 18

E-postadress


Arbetsplats
Handikappomsorg
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)