klart.se

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är en peng som syftar till att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogisk verksamhet.

Vad är barnomsorgspeng?
Införandet av barnomsorgspeng syftar till att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogisk verksamhet.
 
Förändringen innebär en möjlighet för en enskild aktör att bedriva barnomsorg efter ansökan till kommunen.
Ansökan kommer att prövas av kommunen utifrån uppställda kvalitetskrav.
 
När ett godkännande ges ersätter kommunen den enskilda aktören utifrån gällande barnomsorgspeng.

• Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.
 
• Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
 
• Ett nytt begrepp — pedagogisk omsorg — införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera olika verksamhetsformer.
 
• Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas
 
• Kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla från tre år istället från fyra år. (Från 1 juli 2010)
 
• För information kontakta förskolechefen, kontaktuppgifter finns till höger

Blankett "ansökan om att starta enskild verksamhet" (pdf, öppnas i nytt fönster) 

För ytterligare information se regeringens hemsida och SKL:
www.regeringen.se
www.regeringen.se/sb/d/11356/a/120305 (propositionen)
www.skl.se
http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm (sök cirkulär 09:28)

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-16
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)