klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Norsjö vuxenutbildning > Högskoleprovet

Högskoleprovet

prov.jpg


Högskoleprovet är ett svenskt nationellt lämplighetstest som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Då proven alltid görs på lördagar skiftar datumen lite för varje år.

Provet är avgiftsbelagt.

Man kan enkelt säga att Högskoleprovet är till för dig som är smartare än dina betyg visar eftersom ett bra resultat på högskoleprovet ökar dina möjligheter att komma in på en utbildning. Så mycket som var tredje student tar sig in på högskolan med hjälp av högskoleprovet. För att bli antagen måste du dock alltid uppfylla utbildningens behörighetskrav.

Alla som betalar en avgift på 350 kronor får skriva högskoleprovet. Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha uppfyllt någon särskild ålder för att få genomföra ett prov. Resultatet av ditt högskoleprov gäller i fem år och det är alltid ditt bästa resultat som räknas vid högskolans urvalsprocesser.

Anmälan
Enda sättet att anmäla sig till högskoleprovet är genom en webbanmälan på studera.nu (länk i högra kolumnen). Du måste också betala en avgift på 350 kronor. Anmälan är personlig och du kan inte få tillbaka anmälningsavgiften. Om du stöter på problem med din anmälan eller betalning ska du kontakta den högskola där du anmält dig. Vill du byta ort bör du snarast möjligt kontakta anordnaren på den ort där du vill göra provet.

Högskoleprovet skrivs alltid på lördagar, en gång på våren och en gång på hösten. Sista anmälningsdag är 15 februari för våren och 15 september för hösten.

Cirka en vecka före provet får du en kallelse med information om var provet äger rum. Ta kontakt med den högskola eller det universitet som du har anmält dig till om du inte fått kallelsen.

Numera kan även dyslektiker skriva sitt prov i Norsjö.

Högskoleprovets utseende 
Provet består av 160 uppgifter, 80 uppgifter för den verbala delen och 80 uppgifter för den kvantitativa delen. De två delarna indelas i provblock, som innehåller 40 uppgifter vardera.

Den verbala delen består av delproven: MEK (meningskomplettering) 20 uppgifter, ORD (ordförståelse) 20 uppgifter, LÄS (läsförståelse av svensk text) 20 uppgifter och ELF (engelsk läsförståelse) 20 uppgifter.

Den kvantitativa delen består av delproven: XYZ (matematik) 20 uppgifter, KVA (kvantitativa jämförelser) 24 uppgifter, DTK (diagram, tabeller och kartor) 24 uppgifter och NOG (kvantitativa resonemang) 12 uppgifter.

Utöver det ordinarie fyra provblocken ingår även ett provblock som används för utformning av nya högskoleprov. Provdagen är således indelad i fem pass om 50 minuter vardera.

Sammanvägd totalpoäng
Utifrån resultatet på samtliga 160 uppgifter ska en sammanvägd totalpoäng räknas fram. Ditt resultat på högskoleprovet anges på en skala från 0.0 till 2.0. Normeringstabellerna är klara inom fyra veckor efter provet.

Normering av högskoleprovet görs för att det — oberoende av provtillfälle och oberoende av andra provdeltagare - ska var lika lätt eller svårt att få en viss normerad poäng vid olika provtillfällen.

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2015-02-13
Kontaktperson

Pedersen
Linnéa Pedersen
Studie- och yrkesvägledare

Telefon

0918-141 83

Mobiltelefon

073-026 48 79

Besöksadress

Skolgatan 25

E-postadress


Arbetsplats
Grundskolor

Norsjö gymnasium

 

 
Kontaktinformation

Norsjö gymnasium och vuxenutbildning
Norsjö gymnasium och vuxenutbildning


Telefon

0918-142 70 eller 072-510 29 05

Besöksadress

Skolgatan 26

E-postadress


Norsjö gymnasium på Facebook
www.facebook.com/Gymnasiet
 
Externa länkar (öppnas i nytt fönster)

Information om och amälan till högskoleprovet

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)