klart.se

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär eller laglighetsprövning
Som kommunmedlem kan du besvära dig när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet, där beslutet finns, har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns i Kommunhusets entré. Du kan läsa om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning

Ett överklagat beslut skall upphävas, om:

  1. det inte har tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
    kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning
Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär
Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunal beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.  Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-05-24
Kontaktinformation

Förvaltningsrätten i Västerbottens län


Telefon

090-17 74 00

Besöksadress

Nygatan 45

E-postadress


Postadress

Box 193
901 05  Umeå

 
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)