klart.se

Gator

Vilka asfaltarbeten är planerade under året? Hur hög får häcken vara vid utfarten? Hur kan blommor höja trafiksäkerheten? Vem ansvarar för skötseln av vägar och gator? Svaren på detta och mycket annat hittar du via menyn till vänster. Här finns också fakta om bland annat namnsättning av gator, var du hittar affischeringstavlor och hur du gör en felanmälan.

Gatunätet i Norsjö kommun omfattar 24 km gator i tätorterna Norsjö - Bastuträsk. Av dessa är 21 km belagda med asfalt och tre km är grusvägar.

Norsjö kommun ansvarar även för drift och skötsel av 148 km statsbidragsberättigade enskilda vägar. Drift och skötsel av dessa utförs i huvudsak av entreprenörer som arbetar i enlighet med upprättade avtal.
 
Vissa underhållsarbeten så som trumtining, sopning etc. utförs i egen regi. Totala årskostnaden 2010 för drift och skötsel av gatunätet uppgår till 2,8 miljoner. Underhåll av gatunätet sker kontinuerligt i den takt medel till detta anvisas.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-06
Kontaktperson

Jonsson
Gunnar  Jonsson
Drift- och underhållsledare

Telefon

0918-14156

Besöksadress

Norsjö

E-postadress


Arbetsplats
Teknikavdelningen
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)