klart.se

Vedeldning

Rök från vedeldning innehåller flera hälsoskadliga ämnen och en del är cancerframkallande. Utsläpp från småskalig vedeldning drabbar framförallt astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60- 90% beroende på pannans konstruktion och ålder.

Att elda med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke är förbjudet.

Bygganmälan
Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt Plan- och bygglagen göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:

  • Nästan osynlig vid varmt väder.
  • Vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.

Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle. 

Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Tips till vedeldare:

  • Använd torr ved, d v s hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt. 
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Småelda inte, utan hellre sällan och rejält  
  • Tillräckligt med luft samt förbränningstemperaturer runt 900 °C - 1000 °C är en nödvändighet för en optimal förbränning och ger det bästa energiutbytet.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Vid nyinstallation, ändring och reparation; kräv minst ett års garanti på utfört arbete.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-10-08
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Göran Löfstedt
Tfn. 0953-141 72

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Ida Ohlsson
Tfn. 0953 –140 53

Jan Asplund 
Miljö- och hälsoskydd    
Tfn. 0953 – 140 52 

Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)