klart.se

Förhandsbesked

Om du tänker bygga fritidshus, bostadshus eller industribyggnad i ett område som kommunen inte har någon detaljplan för, bör du börja med att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om du kan få bygga på den önskade platsen. Om du får ja i ditt förhandsbesked och lämnar in ansökan om bygglov inom två år, får du också ja till bygglov. Du får inte börja bygga innan du fått ditt bygglov. Om du får ja i ditt förhandsbesked måste du betala en avgift till kommunen enligt plan- och bygglovstaxan som är fastställd av kommunfullmäktige. Du ansöker om förhandsbesked skriftligt. Blanketten hittar du genom att klicka på länken till höger.

Det här ska finnas med i din ansökan:

• Fastighetsbeteckning
• Ditt namn, adress och telefon (dagtid)
• En beskrivning av vad du vill bygga och hur vatten och avlopp ska ordnas
• En karta i mätbar skala, gärna med skalan 1:1000,Det betyder att 1 mm på kartan är 1 meter i verkligheten. Kartan ska visa var byggnaden och tillfartsväg till byggnaden ska vara placerade.
• Ett foto eller någon annan slags bild som visar hur byggnaden ska se ut.

Har du frågor kan du kontakta; Lorentz Karlsson Bygglovshandläggare, kontaktuppgifter till höger.

Skicka din ansökan till; Malå/ Norsjö

                                 Miljö- och byggavdelning

                                 Storgatan 13

                                 930 70 Malå

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-09-05
Kontaktinformation

Malå/Norsjö bygglovshandläggare


Norsjö
Bygglovhandläggare
Mirjam Nilsson
Bygglovshandläggare
Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se


Malå
Bygglovhandläggare
Erik Lundberg
Tfn: 0953–140 50
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
Externa länkar
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)