klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Föreningsservice > Föreningsbidrag > Bidragsnormer för föreningar/organisationer

Bidragsnormer för föreningar/organisationer

Här kan föreningar och organisationer läsa om vilka normer som gäller för kommunala bidrag i Norsjö kommun.

Bidragsnormer (Pdf, öppnas nytt fönster) - fastställda av kommunfullmäktige 2017-11-27 

Riksorganisation

Kommunala bidrag enligt dessa kan beviljas till lokalavdelningen i kommunen ansluten till riksorganisation som erhåller bidrag enligt förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Annan lokal organisation som oavsett om den är ansluten till riksorganisation eller ej och som ej i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kommunen.

Medlemskap

Bidrag enligt dessa normer beviljas till lokalavdelning med minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som  under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt medlemsavgift.

Kravet på medlemsavgift kan i vissa fall undantagas då lokalavdelningen av principiella skäl inte tager ut medlemsavgift, med medlemmar i annan ordning stöder verksamheten t ex. frireligösa ungdomsorganisationer.

Årliga föreningsuppgifter

Årliga föreningsuppgifter inlämnas till Teknik- och fritid omedelbart efter årsmötet, dock om möjligt senast den 31 mars. Följande föreningsuppgifter avses:

  • Adressuppgifter
  • Lokaler och anläggningar som föreningen haft i bruk senaste verksamhetsåret
  • Genomförd verksamhet
  • Ekonomisk rapport
  • Ansökan om bidrag (verksamhetsbidrag för, handikapp- och övriga föreningar)

Ansökan om bidrag

Preliminär budget och verksamhetsplanering för nästkommande år inlämnas senast 31 okt.

Budgetram

Inom ramen för kommunfullmäktige anvisande medel äger tekniska förvaltningen rätt att bevilja bidrag enligt dessa normer.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-02-06
Kontaktperson

Skoogh
Mats Skoogh
Avdelningschef fritid och service

Telefon

0918- 14 146

E-postadress


Arbetsplats
Kultur- och fritidsavdelningen
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)