klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Parkering > Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad kan kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd. Detta tillstånd ger dig rätt att parkera på parkeringsplaster för handikappade. Du kan få tillståndet om du har sådana gångsvårigheter att du inte kan förflytta dig gående från parkeringsplatsen till exempelvis en affär.

För att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade måste du ha ett av följande:

  1. Nedsatt motorisk rörelseförmåga
    Om du har en skada eller sjukdom som gör det svårt för dig att förflytta dig kan du få parkeringstillstånd. Typiska fall är förlamningar och svårare förslitningsskador.
  2. Andra medicinska skäl än nedsatt motorisk rörelseförmåga
    Denna typ av rörelsehinder är vanligtvis inte synligt. Det handlar ofta om sjukdomar som berör andning och cirkulation. Typiska fall är kärlkramp i hjärtat, åderförkalkning i benens pulsådror, svårare astma samt andra svårare kroniska lungsjukdomar. 
  3. Psykiska problem
    Psykiska problem syns inte utåt. Det kan bland annat vara fobier som innebär att du inte kan gå över öppna ytor (så kallad torgskräck) eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning (exempelvis bilen). Rörelsehindret består i detta fall i oförmåga att kunna förflytta sig mellan fordon och målpunkt om avståndet blir för stort.

Parkeringstillståndet gäller inte bara i Norsjö kommun utan även i resten av landet.

Ansökningshandlingar hittar du vid kommunkontorets växel, på tekniska kontoret eller i blankettarkivet på startsidan. Kom ihåg foto till din ansökan.

OBS! De gamla blanketterna gäller inte längre

Om du inte kör bilen själv utfärdar vi tillstånd endast om det finns. Tillståndet är personligt och det är bara du som har tillståndet som får använda det.

Ansökan gör du till Norsjö kommun om du är folkbokförd här. För att kunna behandla ansökan behöver vi ett läkarintyg och ett foto i passfotoformat samt namnteckning.

För mer information kontakta Malå/Norsjö bygg-och miljöavdelning.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-04-20
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)