klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Resor, transporter, besök > Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform. Den är till för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten ska behovsprövas och funktionshindren får inte endast vara kortvariga.

Behörig att ansöka om färdtjänst är den som folkbokförd i kommunen är. Ansökan görs hos socialkontorets biståndsbedömare.
Socialkontoret utfärdar sedan ett beslutsmeddelande med uppgift över villkoren och hur länge färdtjänst-beslutet gäller.  Vid omprövning i samband med att beslutets giltighetstid upphör eller ansökan om förändrade villkor skall socialkontoret kontaktas. Kommunen lämnar färdtjänstbeslutets uppgifter till Reseservice. Det finns inga så kallade färdtjänstkort.

Färdtjänst gäller endast för resor inom Norsjö kommun. Efter särskild prövning vid tillståndsgivningen kan även färdtjänstresor utanför den egna kommunen tillåtas.

Antalet resor är obegränsat och man kan resa under hela dygnet. Inget uppehåll under resan får göras utan särskild prövning.

Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, exempelvis sjukresor och resor till tandvård och sjukgymnast.

Färdtjänst lämnas enligt lagen om färdtjänst SFS 1997:736.

Telefonnummer vid beställning av färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst inom kommunen
telefon: 0915-10 000

Om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst, ring handläggare på Norsjö kommun. Du ringer på telefon: 0918-141 70. Träffas säkrast vardagar mellan 09:30-11:00. Exempel på färdtjänstresor kan vara om du ska besöka:
Frisör
Optiker
Affär
Teater
Idrottsevenemang
Med mera.


Sjukresor
telefon: 0771-25 10 20

Om du har behov av sjukresor ska du vända dig till din hälsocentral.

Exempel på sjukresor kan vara besök på:
Hälsocentral
Sjukhus
Sjukgymnast
Tandläkare
Med mera.

 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-08
Kontaktperson

Ask
Helén Ask
Överförmyndarhandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag - fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag - fredag kl. 09:30-11:00

 

Nya telefonnummer, färdtjänst och sjukresor
Nya telefonnummer, färdtjänst och sjukresor (PDF, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)