klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Norsjö vuxenutbildning > Studie- och yrkesvägledning och validering

Studie- och yrkesvägledning och validering

Funderar du på ett nytt yrke eller om du har rätt behörighet för högre studier? Behöver du någon att bolla idéer med kring utbildning och yrkesval?

Har du erfarenheter, kunskaper och kompetens som de skaffat sig på olika sätt: i utbildning, på arbetsplats, i hem och föreningsliv för att ge några exempel.

Studie- och Yrkesvägledaren är en resurs för dig som vill veta mer om studier, yrken och arbetsmarknad.

Utbildning är en klok investering för den som vill öka sina möjligheter att få drömjobbet och forma sitt liv efter egna drömmar. Framtidens arbetsliv kommer dessutom att kräva ständig påfyllnad av ny kunskap.
En studievägledare hjälper dig att utforma en studieplan så att du väljer rätt kurs, studieform och studietakt för att nå dina uppsatta mål. Studier är investering i tid och pengar, därför ska du välja med hjärtat.

Vad är studievägledning?
Målsättningen med studievägledning är att ge ökade kunskaper om vilka alternativ som finns tillgängliga och vad de kan innebära men studievägledaren fattar inte några beslut. I begreppet "vägledning" kan man dock innefatta mycket. Förenklat kan man tänka sig vägledning som en process i tre steg:

1. Vem är jag? Vad kan jag? Vi hjälper dig att reda ut din nusituation och försöker få dig att se klarare på dig själv och dina möjligheter.

2. Vad finns det för alternativ för min del?
Utifrån dina intressen och möjligheter försöker vi klargöra för dig vilka alternativ som finns och vad dessa innebär.

3. Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga? När du väl "vet vad du vill" hjälper vi dig att upprätta en handlingsplan med delmål och slutmål.
Detta är beskrivningen av en "hel" vägledningsmodell. Du behöver kanske bara hjälp med en bit av processen, som t ex frågor av mer informativ karaktär.

Tips inför vägledningssamtalet:
o skriv ner dina tankar och funderingar
o förbered dig genom att söka i vårat kursutbud
o ta med dig alla dina tidigare betyg


Validering
Med Validering menas värdering av kunskaper och färdigheter som en person skaffat sig genom studier, i samhälls - och arbetslivet. d.v.s. både formella och informella kunskaper. Validering innebär således att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Värderingen av kompetensen dokumenteras sen i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Behöver man hjälp med vägledning fram till rätt valideringsprocess är det framförallt studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och statliga myndigheter som kan hjälpa till.

När det gäller ansvaret för själva bedömningen ligger det oftast på yrkeslärare/yrkesbedömare, branschorganisationer samt privata och offentliga utbildningsanordnare. Bedömning av utländsk utbildning är det däremot ansvariga myndigheter som utför.

Lärcentra kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person för att validera dina kunskaper.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-11-27
Kontaktperson

Pedersen
Linnéa Pedersen
Studie- och yrkesvägledare

Telefon

0918-141 83

Mobiltelefon

073-026 48 79

Besöksadress

Skolgatan 25

E-postadress


Arbetsplats
Grundskolor

Norsjö gymnasium

 

 
Kontaktinformation

Norsjö gymnasium och vuxenutbildning
Norsjö gymnasium och vuxenutbildning


Telefon

0918-142 70 eller 072-510 29 05

Besöksadress

Skolgatan 26

E-postadress


Norsjö gymnasium på Facebook
www.facebook.com/Gymnasiet
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)