klart.se

Du är här: Regler och avgifter

Regler och avgifter

Regler och avgifter för musikskolan.

Första barnet - Terminsavgift: 500 kr.
Syskonrabatt: 200 kr

Anmälan gäller hela läsåret.

För familjer med tre barn tas ingen avgift ut för det tredje barnet.
Anmälan gäller hela läsåret.
Elev som ej önskar fortsätta med undervisningen måste meddela detta senast en månad efter skolstart. I annat fall kommer faktura på terminsavgift att skickas ut.


Förberedande undervisning
I årskurs 3 genomgår alla elever en grundkurs. Syftet med denna är att ge eleverna grundläggande kunskaper och vägleda eleverna inför instrumentvalet till ämneskursen.


Lån av instrument
Musikskolan har ett antal instrument till utlåning. I första hand kommer elever i årskurs 4 att få tillgång till dessa instrument. Elever i högre årskurser får låna i den mån det blir över. De instrument som lånas ut är blåsinstrument och stråkinstrument.

Keybord, gitarr, slagverk
De senaste åren har intresset för dessa instrument varit av en sådan omfattning att de elever som anmäler sig på dessa instrument får vara beredd på att undervisningen kan komma att bedrivas i grupp.

Sång
Från och med ht 2016 ges möjlighet till sång i grupp till ett reducerat pris 200kr/termin.

I mån av plats kan man kombinera att spela ett instrument, men även vara med i sångverksamheten. Om man väljer att både spela ett instrument och sjunga i grupp, betalar man bara avgift för instrumentkursen.

Hemuppgifter och övning
Ingen kan lära sig att spela ett instrument enbart på en 20-minuters- lektion i veckan. Därför får eleven nästan alltid hemuppgifter. En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens musicerande i hemmet kan inte nog överskattas.

Spelbok
Eleven får själv bekosta den spelbok som respektive lärare anser lämplig. Varje elev bör dessutom till varje lektion ta med en pärm där lösa blad kan förvaras.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-01-10
Kontaktinformation

Kulturskolan


Telefon

0918-141 96

E-postadress


Postadress

Storgatan 53
935 32  Norsjö

Birgitta Holmström
E-post: birgitta.holmstrom@norsjo.se

Willy Björkbacka
E-post: willy.bjorkbacka@norsjo.se

Sofia Stormare
E-post: sofia.stormare@norsjo.se 

Fax:

0918-141 91
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)