klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Musikskola > Regler och avgifter

Regler och avgifter

Regler och avgifter för musikskolan.

Första barnet - Terminsavgift: 500 kr.
Syskonrabatt: 200 kr

Anmälan gäller hela läsåret.

För familjer med tre barn tas ingen avgift ut för det tredje barnet.
Anmälan gäller hela läsåret.
Elev som ej önskar fortsätta med undervisningen måste meddela detta senast en månad efter skolstart. I annat fall kommer faktura på terminsavgift att skickas ut.

Musikskolans uppgift
I den kommunala musikskolan ges elever i grundskolan uppgift möjlighet till frivillig musikundervisning. Musikskolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar och intresse för ett aktivt musicerande i olika former utgående från förmåga och ambition.

Förberedande undervisning
I årskurs 3 genomgår alla elever en grundkurs. Syftet med denna är att ge eleverna grundläggande kunskaper och vägleda eleverna inför instrumentvalet till ämneskursen.

Ämneskurs
Efter grundkurs börjar eleven i ämneskurs vilket i regel sker i årskurs 4. I ämneskursen sker undervisningen ofta enskilt och i form av färdighetsövningar på ett visst instrument. Orkester och ensemblespel ingår som en del av undervisningen.

Något om undervisningen
För att delta i musikundervisningen går eleven i allmänhet undervisningen ifrån ordinarie undervisning i grundskolan 20-30 min i veckan. Under så kort tid ges inte möjlighet att övningsspela i någon större utsträckning utan lektionen går i regel ut på att läraren ger eleven råd och anvisningar för fortsatt eget arbete. Eftersom övningsspelandet i huvudsak kommer att äga rum i hemmet, är det betydelsefullt att eleven har en plats eller tid där han/hon kan öva utan att störa eller störas av andra.

Huvuddelen av undervisningen sker i musikskolans lokaler på Storgatan 53 i Norsjö, i ”Musikens hus”. Elever i Bastuträsk skola får sin undervisning genom att läraren åker dit och genomför lektion på plats. Undervisningen sker nästan uteslutande under ordinarie skoltid. Detta bland annat med hänsyn till skolskjutselever. Garanterat antal lektioner är 25 lektioner/år, lektioner som är 20-40 minuter.

Lån av instrument
Musikskolan har ett antal instrument till utlåning. I första hand kommer elever i årskurs 4 att få tillgång till dessa instrument. Elever i högre årskurser får låna i den mån det blir över. De instrument som lånas ut är blåsinstrument och stråkinstrument.

Keybord, gitarr, slagverk
De senaste åren har intresset för dessa instrument varit av en sådan omfattning att de elever som anmäler sig på dessa instrument får vara beredd på att undervisningen kan komma att bedrivas i grupp.

Sång
Från och med ht 2016 ges möjlighet till sång i grupp till ett reducerat pris 200kr/termin.

I mån av plats kan man kombinera att spela ett instrument, men även vara med i sångverksamheten. Om man väljer att både spela ett instrument och sjunga i grupp, betalar man bara avgift för instrumentkursen.

Instrumentutbud vid byskolor 
I byaskolorna kan det vara vissa problem att ge undervisning på elbas, elgitarr och trummor på grund av begränsande materiella resurser.

Hemuppgifter och övning
Ingen kan lära sig att spela ett instrument enbart på en 20-minuters- lektion i veckan. Därför får eleven nästan alltid hemuppgifter. En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens musicerande i hemmet kan inte nog överskattas.

Spelbok
Eleven får själv bekosta den spelbok som respektive lärare anser lämplig. Varje elev bör dessutom till varje lektion ta med en pärm där lösa blad kan förvaras.

Byte av instrument
Ibland är ett byte av instrument motiverat. Det kan vara så att elevens fysik inte passar ett visst instrument, på grund av t ex motoriska svårigheter, tandställning etc. På dessa grunder godtas instrumentbyte. Därefter förekommer önskemål om byte p g a att valt instrument känns jobbigt att lära sig eller att kamraten valt ett instrument som verkar intressantare. Instrumentbyte på sådana grunder brukar inte leda till något positivt.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-23
Kontaktinformation

Musikskolan


Telefon

0918-141 96

E-postadress


Postadress

Storgatan 53
935 32  Norsjö

Birgitta Holmström
E-post: birgitta.holmstrom@norsjo.se

Willy Björkbacka
E-post: willy.bjorkbacka@norsjo.se

Fax:
0918-141 91
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)