klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundsärskola

Grundsärskola

Särskola

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning, som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan (Skollagen).
Grundsärskolan är en rättighet för barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de har något eller några av nedanstående funktionshinder.

Uvecklingsstörning

  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada
  • Autism eller autismliknande tillstånd

Det är vårdnadshavaren som ansöker om skolgång i grundsärskolan för sitt barn. Skolgång i grundsärskolan kan avslutas på vårdnadshavarens begäran.
Den obligatoriska grundsärskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. För båda formerna gäller att skoltiden är nio år, med möjlighet till ett extra frivilligt tionde år.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-10-04

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)