klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola

Grundskola

Norsjöskolan

I Norsjö kommun finns idag två grundskolor, en i Norsjö och en i Bastuträsk. Den kommunala verksamheten är öppen för alla. Inga fristående skolor finns etablerade i Norsjö kommun.


Alla barn i Sverige som är mellan sju och sexton är skolpliktiga. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund- och särskola.

Förskoleklass:
Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Grundskola:
Den vanliga grundskolan omfattar årskurs ett till nio. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder.

Grundsärskola:
Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen.

Välja eller byta skola
Elever erbjuds plats i det upptagningsområde där de bor. Elever får välja annan skola men har då inte rätt till skolskjuts.

När du flyttar till kommunen
När man flyttar hit från annan kommun ska vårdnadshavare ta kontakt med rektor på skolan där eleven ska gå för att få plats. I blankettarkivet finns den blankett (Ansökan om inflyttning eller utflyttning) som ska fyllas i av vårdnadshavare. Länk till blankettarkivet finns till höger.

Elevers rätt till ledighet under läsåret
Klasslärare / Mentor får bevilja sådan ledighet för sammalagt 10 dagar under ett läsår. Enligt delegationsordningen får rektor bevilja ledighet längre än 10 dagar om det finns synnerliga skäl.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-10-04
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)