klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg > Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Hand i hand_web_bylineok.jpg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem
• Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg. (utdrag från skolverket)

Pedagogisk omsorg  i Norsjö kommun
I Norsjö samhälle och byarna Åmliden, Kvarnåsen och Gumboda erbjuds pedagogisk verksamhet i olika lokaler.


 

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
Kontaktinformation

Administration barnomsorg


Hjördis Holmström
Hjördis Holmström
Administratör

Telefon
0918-141 76

E-postadress
hjordis.holmstrom[AT]norsjo.se

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)