klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg > Ansök eller säg upp barnomsorgsplats > Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

calculator-1680905_1920.jpg

När du har fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem betalar du en avgift. Barnet har kvar platsen och du betalar avgift tills du säger upp platsen och uppsägningstiden gått ut. Alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn.

Från den 1 januari 2018 tillämpar Norsjö kommun en fast avgift för barnomsorgen. Taxan baseras på vårdnadshavares inkomst och följer maxtaxan för förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg) och skolbarnomsorg (fritids och pedagogisk omsorg). Det är fortfarande viktigt att alltid ha ett korrekt schema inlagt i Tempus.

Avgiftsnivåer förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg)

Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1382 kr/mån
Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 922 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 461 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift

Avgiftsnivåer skolbarnomsorg (fritids och pedagogisk omsorg)

Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 922 kr/mån
Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 461 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 461 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift

I de fall samma hushåll har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som Barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 osv.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses två personer som är folkbokförda på samma adress.

Debitering sker 12 månader per år. Avgiftsbefrielse kan erhållas vid barns sjukfrånvaro överstigande 14 kalenderdagar i följd. Läkarintyg erfordras. För hushåll med en inkomst under 20 000 kronor per månad är barnomsorgen avgiftsfri.

Allmän förskola

Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år och förläggs under tiden september – maj(ej jullov). Detta innebär 15 timmar/ vecka enligt överenskommelse med personalen. Allmän förskola tillämpas även i pedagogisk omsorg.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka.
Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka beräknas taxan efter följande:
Barn 1: 2,25 % av inkomsten
Barn 2: 1,50 % av inkomsten
Barn 3: 0,75 % av inkomsten
Barn 4: Ingen avgift

Juni-augusti tillämpas ordinarie taxa.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan och personal kommer inte att åläggas att följa med barnen till de olika verksamheterna.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)